Accions

O

De Wikisofia

Símbol tradicional que s'aplica a les proposicions categòriques particulars negatives, del tipus «Algun S no és P», que poden formular-se de diverses maneres:


Alguna cosa que és S no és P

Alguna cosa que és S no és P
Hi ha coses S que no són P
Existeix almenys un S que no és P
Existeix alguna cosa que és alhora S i no P
Els enunciats de tipus O poden representar-se en els diagrames de Venn de la següent manera:
3682-11.png

On la zona [math]S\overline{P}[/math] no està buida, perquè l'enunciat afirma precisament que existeix almenys un element d'aquesta classe de coses que són S i no P alhora.