Accions

O

De Wikisofia

Símbol tradicional que s'aplica a les proposicions categòriques particulars negatives, del tipus «Algun S no és P», que poden formular-se de diverses maneres:


Alguna cosa que és S no és P

Alguna cosa que és S no és P

Hi ha coses S que no són P

Existeix almenys un S que no és P

Existeix alguna cosa que és alhora S i no P

Els enunciats de tipus O poden representar-se en els diagrames de Venn de la següent manera:

3682-11cat.png

On la zona [math]\displaystyle{ S\overline{P} }[/math] no està buida, perquè l'enunciat afirma precisament que existeix almenys un element d'aquesta classe de coses que són S i no P alhora.


En lògica de predicats es simboliza com:

[math]\displaystyle{ \exists x(Fx\wedge \neg Gx) }[/math]