Accions

Còpula

De Wikisofia

La unió entre els termes subjecte i predicat en l'enunciat o proposició. És sempre el verb «ser» en les seves formes verbals és, són, no és, no són, o bé altres verbs en formes equivalent a qualsevol d'aquestes. Així, «Tot bon universitari estudia amb afany» equival a «un bon universitari és un que estudia amb afany»

2954-1.gif