Accions

Enunciat categòric

De Wikisofia

Enunciat que expressa la relació existent entre dues categories de termes; per exemple, «totes les roses són flors», que pot esquematitzar-se com «Tot S és P». A un dels termes se l'anomena subjecte i a l'altre predicat; el terme subjecte (S) indica la classe o conjunt de coses de les quals s'afirma alguna cosa, i el terme predicat (P), allò que l'enunciat afirma del subjecte. Tots dos termes s'uneixen mitjançant el verb que rep el nom de «còpula»; en la seva forma estàndard, la còpula és el verb ser.

Exemple ↓

En «totes les roses són flors», el subjecte és «roses» i el predicat «flors».

En «a tot porc li arriba el seu Sant Martí», enunciat categòric no escrit en forma estàndard, el verb «ser» apareix explícit en una paráfrasis equivalent a: «El porc és un animal destinat a la matança».

A més del subjecte, verb i predicat, que són termes categoremàtics, en un enunciat categòric hi ha termes sincategoremàtics, que precisen el tipus de relació que s'estableix entre subjecte i predicat. D'ells depèn la qualitat i la quantitat de l'enunciat.

Tipus d'enunciats categòrics:

Els enunciats són, segons la quantitat, universals o particulars. L'enunciat universal afirma un predicat de tota la classe nomenada pel subjecte. El particular, de part només de la classe. Són també, segons la qualitat, afirmatius o negatius. L'enunciat afirmatiu afirma el predicat de tota la classe o de part de la mateixa nomenada pel subjecte; el negatiu, nega que el predicat convingui a tota la classe o a part de la classe nomenada pel subjecte.

A - Universal afirmatiu: Tot S és P (Ex. Tots els planetes giren al voltant d'estels)

E- Universal negatiu: Cap S és P (Ex. Cap planeta posseeix llum pròpia)

I- Particular afirmatiu: Algun S és P (Ex. Algun planeta és habitable)

O- Particular negatiu: Algun S no és P (Ex. Algun planeta no és habitable)

Vegeu: quadre_d'oposicions, diagrames de Venn, inferències immediates, modalitats alètiques, abast existencial.