Accions

Interaccionisme simbòlic

De Wikisofia

Corrent sociològic, nascut durant els anys trenta i desenvolupat als EUA cap als cinquanta i seixanta, sobretot en la denominada Escola de Chicago. Els seus principals autors són Georg Herbert Mead, Herbert Blumer (1900-1987), que va encunyar el terme en 1937, Charles Horton Cooley i Howard S. Becker.

Oposat al funcionalisme, suposa que la realitat social es coneix primàriament a partir de les accions i les interaccions dels actors socials, és a dir, entre l'individu concebut com jo o si mateix i els altres, a través del vincle de la comunicació. Procedent del pragmatisme filosòfic, afirma que l'individu es comporta activament enfront del mitjà social i que aquest, al seu torn, influeix en l'individu; que aquesta interrelació es realitza sobretot per l'acció social; i que aquesta es distingeix pel seu caràcter comunicatiu (ple de sentit) i reflexiu (quan és capaç de preveure l'efecte sobre els altres i sobre un mateix). Un concepte fonamental és el «si mateix», o la persona, amb la característica bàsica de la reflexivitat: capacitat de tenir-se un mateix com a objecte de coneixement. El coneixement que el jo té de si mateix el rep dels altres, en tant que el jo és un reflex de l'ésser dels altres. El seu origen es deu, precisament, a la manera com ens afecten els processos socials: a través del llenguatge, en totes les seves variants, pel mitjà de les quals percebem les reaccions dels altres enfront de nosaltres.