Accions

Actor social

De Wikisofia

El que duu a terme una acció social, tant si ho fa de forma conscient com a inconscient. Una acció social és normalment intencional, però pot anomenar-se igualment amb propietat «actor» a qui, encara que de manera inconscient i involuntària, reacciona a les actituds dels altres, com és el cas, del desenvolupament del jo en l'assumpció del rol dels altres, tal com exposa G.H. Mead. En l'enfocament propi de l'etnometodologia als actors socials se'ls anomena «membres».