Accions

Pragmatisme

De Wikisofia

Peirce
W. James

(del grec πργμα, pragma, acció)

Escola filosòfica sorgida als EUA a la fi del s. XIX i començaments del XX, els propulsors del qual més destacats van ser Charles Sanders Peirce, William James i John Dewey. Peirce va ser l'iniciador del mètode que implica aquest sistema, formulant el principi que l'interès i importància d'un concepte resideix únicament en els efectes directes que considerem pugui tenir en la conducta humana. A aquest mètode d'atorgar significat als conceptes, tendent a eliminar el metafísic, va anomenar Peirce «pragmatisme» (que després va canviar per «pragmaticisme» per a diferenciar-lo del que ell creia que eren desviacions del seu pensament), inspirant-se en la praxi de la filosofia grega i la «pràctica» de Kant. Aquestes idees inicials es van difondre entre els membres del denominat «Club metafísic» de Cambridge, entre els quals s'explicava W. James. Aquest les va popularitzar sobretot amb la seva obra Pragmatisme, de 1907. James va generalitzar la recerca del sentit no només dels termes, sinó també de les grans qüestions metafísiques, i la va configurar com una teoria sobre la veritat (veg. text). Segons James, més que en un acord o concordança amb la realitat, la veritat consisteix en el que és avantatjós per al pensament, o en la consecució d'una relació satisfactòria amb la realitat; l'avantatge i la satisfacció es refereixen a l'útil, o al pràctic; «veritable» és una classe de «bo». (veg. text).

Dewey

Aquest aspecte relativista del pragmatisme va ser corregit, o discutit, per J. Dewey que analitza el concepte del «veritable en la pràctica» en termes que s'apropen als requisits d'una investigació científica. Dewey va anomenar instrumentalisme a la seva manera d'enfocar el pragmatisme: el coneixement és un procés d'investigació, en el qual les idees són els instruments (veg. text); d'elles no diem pròpiament que siguin veritables o falses en si mateixes, sinó que els mitjans que fem servir per a investigar quines de les nostres creences serveixen per a resoldre els nostres problemes són d'índole variada; el terme de la investigació no és la veritat o la certesa absoluta, sinó una «afirmabilitat garantida», és a dir, un prudent judici pràctic que es recolza en el conjunt d'afirmacions que desenvolupa metòdicament l'empresa (comunitat) científica. Dewey ha estat considerat com un dels filòsofs americans més influents del present segle: moltes de les seves idees han repercutit en diversos aspectes de l'educació, l'ètica, la sociologia i la política.