Accions

Dualitat

De Wikisofia


Els parells d'oposats amb què les diferents manifestacions de dualisme, total o parcial, expressen els elements fonamentals del seu sistema. Les dualitats més conegudes són: «calent-fred», «sec-humit», «limitat-il·limitat» (en els presocràtics), «llum-foscor», «món visible-món intel·ligible» (en Plató), «matèria-forma», «acte-potencia» (en Aristòtil), «subjecte-objecte», «ment-cos» (en la tradició occidental). Aquestes dualitats són de vegades constitutius bàsics del món, o bé aspectes formals fonamentals d'un sistema metafísic.

En la tradició presocràtica destaca el pitagorisme com a filosofia basada en l'oposició entre dualitats (veg. citació), que tenen una gran semblança amb les de la tradició oriental del Yin i el Yang (veg. citació).