Accions

Causa eficient

De Wikisofia


L'agent que produeix l'efecte en una relació causal, o l'iniciador del procés causal. En la teoria aristotèlica de la causa,«el principi primer d'on ve el canvi» (veg. citació). Es deu a Galileu l'intent de substituir la causa eficient per una llei física formulada matemàticament, que representa l'estudi del «com» dels fenòmens naturals, en lloc del «per què». El significat de causa eficient o motriu és el sentit que correspon al terme modern de causa.

Vegeu termes relacionats.

Vegeu també qualitats ocultes.