Accions

Qualitats ocultes

De Wikisofia

En la filosofia escolàstica, les qualitats sensibles dels cossos que no es captaven directament pels sentits, i l'existència dels quals s'havia d'inferir a través de les altres qualitats manifestes. Aquestes es denominaven també sensibles propis, mentre que aquelles eren els sensibles comuns. Newton anomena «ocultes» a les denominades propietats substancials intrínseques dels cossos o també a forces exteriors i diferents dels cossos en què es manifestaven; la gravetat, per exemple, com a causa o força que actua a distància. A totes elles es referia amb la famosa frase Hypotheses non fingo, «no faig hipòtesis», sobre quin tipus d'entitat podien ser, limitant-se a mesurar-ne els efectes. Hume, en la seva crítica a la causalitat, parla dels «poders secrets» de les qualitats sensibles.