Accions

Autor

Francis Bacon

De Wikisofia

Francis Bacon2.jpg

Avís: El títol a mostrar «Francis Bacon» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Bacon, Francis».

Principal filòsof anglès del Renaixement, pare de l'empirisme modern i gran promotor de la idea que el saber és útil per a la vida pràctica. Va néixer a Londres, va ingressar a la universitat de Cambridge a 12 anys i, fill com era del Lord Guarda-segells de la reina Isabel, es va preparar per a la vida política estudiant jurisprudència en el Gray's Inn de Londres. En 1584 va ser escollit membre de la Cambra dels comuns i després, en 1613, ja amb Jacob I, Lord Guarda-segells i Lord Canceller. En 1618 va ser nomenat baró de Verulam i posteriorment vescomte de Saint Albans. La seva notable carrera política es va veure interrompuda quan, acusat de corrupció, en 1621, davant la Cambra dels Lords, va ser declarat culpable i tancat per un curt període de temps a la Torre de Londres, quedant exclòs de la vida pública i morint sense ser rehabilitat. Malgrat la seva activitat política, va trobar temps per a la activitat intel·lectual, per la qual principalment és recordat. Després de nombroses obres de crítica de la tradició filosòfica clàssica, medieval i fins a la renaixentista del seu temps, projecta una obra enciclopèdica, a la qual dóna el nom de Instauratio Magna [La gran restauració], que divideix en sis parts, de les quals el Novum Organum (publicat en 1620) és la seva part segona, mentre que De dignitate et augmentis scientiarum [La dignitat i el progrés de les ciències] (1623), la seva part primera, i la seva Història naturalis et experimentalis ad condendam philosophiam sive phenomena universi [Història natural i experimental per a construir la filosofia o els fenòmens de l'univers], (1622-1623), correspon a la part tercera.

Fbacon2.gif

En 1627, juntament amb Sylva sylvarum or a natural history [Selva de les selves, o història natural], o anotacions sobre experiències fetes, el seu secretari William Rawley publica New Atlantis [Nova Atlàntida], utopia social, en la qual presenta una societat organitzada per i per a la investigació científica i la tècnica. El gran mèrit de Bacon és haver previst la utilitat pràctica del saber teòric i la possibilitat de transformar la societat mitjançant les aplicacions de la ciència i la tècnica. Per a això, va entreveure la necessitat d'una reforma del saber de la seva època, consistent en una reorientació de la ciència cap a la naturalesa i cap als fets, i el recurs a una metodologia adequada, no basada en la lògica aristotèlica.

Aquest nou mètode és el que exposa en el seu Novum Organum, obra que pretén ocupar el lloc atorgat fins llavors a la lògica aristotèlica, o Organon. La seva nova lògica té dues parts: la destructiva, que consisteix en la doctrina dels ídols (veg. text), i la constructiva, que exposa les regles del nou mètode, al que denomina interpretació de la naturalesa. Els ídols són els errors o prejudicis, que cal evitar quan es fa ciència, i que emanen de la naturalesa humana (tribu), de la naturalesa de l'individu (caverna), de la comunicació entre humans (fòrum) i de l'excessiva servitud a les teories tradicionals (teatre). La part constructiva de la lògica és l'exposició de la teoria de la inducció baconiana, o mètode baconià (veg. text). Aquest no consisteix en una simple recollida de dades, sinó en una observació acurada i completa dels fets, que anomena «història natural i experimental», realitzada segons taules de presència, absència i comparació o graus. La inducció baconiana suposa de fet l'obtenció d'hipòtesi o conjectures per eliminació, les quals sotmet de nou a altres proves. Alguns autors han vist en la inducció baconiana elements del posterior mètode hipoteticodeductiu, però uns altres la consideren més encertadament un mètode científicament inert. La gran fama de Bacon, que la història li ha atorgat com a profeta o herald de la revolució científica o d'una nova metodologia científica, que la futura Royal Society hauria posat en pràctica, es deu al fet d'haver mantingut la creença en què l'home, com a subjecte col·lectiu, podia arribar a conèixer i dominar la naturalesa mitjançant la ciència i la tècnica. Veg. text.

Segons la interpretació de P. Rossi, en 1957, Bacon no va fer més que modificar de forma significativa la creença renaixentista, de tradició hermètica, en la màgia natural com a mitjà de dominar la naturalesa. Tampoc la Royal Society va seguir en realitat els mètodes baconians d'inducció, el defecte fonamental de la qual era que s'inspiraven en una física qualitativa (les formes), aristotèlica, per tant, i que ignorava la utilitat de les matemàtiques en la investigació física. La metodologia de la ciència moderna atribueix a Bacon l'escassa importància atorgada a la hipòtesi científica i l'excessiva importància donada a la recol·lecció de dades.