Accions

Absurd

De Wikisofia

En sentit ampli, allò que no és compatible o coherent amb un conjunt de creences que es considera provat i veritable. Així, l'Església va condemnar com a absurd el sistema copernicà defensat per Galileu. En sentit estricte, l'irracional, l'il·lògic, el lògicament contradictori o inconsistent, o el que manca totalment de sentit: alguna cosa que la raó humana es marca com el límit que no està disposada a traspassar de cap manera, sota pena de caure en la irracionalitat.

La lògica expressa l'absurd com la negació del principi de no contradicció:

Modernament, sobretot a partir de Schopenhauer, es considera com a absurd allò que manca de sentit davant una reflexió atenta, o allò la causa de la qual o perquè ens resulta inabordable. La filosofia existencialista de Sartre (veg. text) i Camus fa de l'absurd la dada fonamental per a la interpretació de la vida humana i del món.


Vegeu reducció a l'absurd