Accions

Inconsistència

De Wikisofia


Referida als sistemes formals, la característica defectiva que fa que sigui possible deduir d'ells un teorema i la seva negació. Si els sistemes formals fossin inconsistents, serien trivials, atès que d'ells podria deduir-se qualsevol cosa.

Referida a un conjunt d'enunciats, es considera inconsistent un conjunt si d'ell és possible deduir un enunciat i la seva negació.

Referida a parells d'enunciats comparats entre si, es diu que dos enunciats són inconsistents si no poden ser tots dos vertaders o tots dos falsos alhora, de manera que si un d'ells és vertader l'altre ha de ser fals, i viceversa.