Accions

Teorema de Church

De Wikisofia

Teorema establert en 1936 pel lògic americà Alonzo Church, segons el qual la lògica de predicats (superior a la de predicats monàdics) no posseeix un procediment de decisió, o un algorisme que permeti demostrar que una fórmula qualsevol sigui un teorema d'aquesta lògica. Aquesta lògica es considera, per tant, indecidible (veg. citació).