Accions

Autor

Alonzo Church

De Wikisofia

Church.jpg

Avís: El títol a mostrar «Alonzo Church» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Church, Alonzo».

Filòsof i lògic nord-americà, nascut a Washington, en 1903, professor emèrit de la UCLA. Contribucions seves famoses són el teorema de Church i la tesi de Church-Turing. El primer tracta de la indecidibilitat de lògiques o càlculs superiors al càlculde predicats de primer ordre. El segon, formulat simultàniament i independentment també per Turing, afirma que un algorisme existeix si i només si existeix una màquina de Turing que pugui computar-lo.