Accions

Algorisme

De Wikisofia

«Algorisme», en la seva forma més antiga i correcta, que procedeix del-Khwarizmi -Abu Abd Allah al-Khwarizmi-, matemàtic persa que, cap al 830 dC, va compondre un manual d'aritmètica, titulat Kitab al jabr w’al-muqabala (en el qual apareix també la paraula «àlgebra»). Procediment o sistema de càlcul que, en un nombre finit de passos, permet solucionar un problema. És, per tant, un mètode efectiu o un procediment que pot ser portat a la pràctica gairebé d'una manera mecànica. Rep també el nom de procediment de decisió. Les taules de veritat són un exemple d'algorisme, ja que són un procediment que pot aplicar-se a qualsevol fórmula de la lògica d'enunciats per a decidir si és o no una tautologia o un teorema.

Encara que el concepte és modern (del segle XX), en l'antiguitat s'usaven també algorismes.

Vegeu màquina de Turing.