Accions

Teorema

De Wikisofia

 (del grec θεώρημα, theórema, aò que es pot contemplar amb els ulls o amb l'enteniment)

Terme propi de les ciències matemàtiques, on des d'Euclides designa una conclusió demostrada a partir d'axiomes, o postulats, i definicions. En lògica, l'enunciat que a manera de conclusió es demostra per deducció a partir d'un conjunt buit de premisses. És, per tant, una veritat lògica, una veritat necessària o una tautologia.

Que una fórmula, B, és deduïble d'un conjunt buit, s'indica


Un teorema de lògica pot usar-se en una prova o derivació com a regla derivada.