Accions

Prova

De Wikisofia


Procediment pel qual es demostra que un enunciat o una fórmula és una conseqüència lògica o una veritat lògica. Una fórmula és una conseqüència lògica d'una altra o unes altres si no hi ha cap interpretació o assignació que faci veritables les premisses i falsa la conclusió; una fórmula és una veritat lògica, o una tautologia, si és veritable per a qualsevol interpretació.