Accions

Reduccionisme

De Wikisofia


És la substitució d'una teoria, d'un conjunt de fenòmens o d'una idea en general per una altra teoria, conjunt de fenòmens o noció més simple o bàsica, respectivament, que, a l'ésser o més coneguts i menys problemàtics, no només substitueixen amb avantatge als primers, sinó que fins i tot suposen la seva eliminació: conèixer allò a què una cosa es redueix fa inútil conèixer allò que hem reduït a una altra cosa. S'interpreta com una aplicació del principi de la navalla d'Occam, segons el qual «no cal augmentar els ens sense necessitat»; la reducció és, per tant, una simplificació. En l'àmbit filosòfic, interessen sobretot determinades reduccions: fenòmens vitals a fenòmens fisicoquímics; fenòmens psíquics o mentals a estats del cervell; psiquisme humà a conducta observable; termes teòrics a observacionals. Els reduccionismes són també una forma de positivisme.

Noció i postura oposada a reduccionisme és holisme.

Quine esmenta un reduccionisme important en teoria de la ciència: el que anomena «dogma del reduccionisme», que afirma que tot enunciat amb sentit ha de referir-se a l'experiència immediata (vegeu la citació).

La «reducció eidètica» de la fenomenologia és un mètode propugnat per Husserl per a arribar al coneixement de les coses mateixes.