Accions

Recurs

Quine reduccionisme

De Wikisofia

L'altre dogma és el reduccionisme, la creença en què tot enunciat que tingui sentit és equivalent a alguna construcció lògica basada en termes que es refereixen a l'experiència immediata.

W.V.O. Quine, Desde un punto de vista lógico, Ariel, Barcelona 1962, p. 49.

Original en castellà

El otro dogma es el reduccionismo, la creencia en que todo enunciado que tenga sentido es equivalente a alguna construcción lógica basada en términos que se refieren a la experiencia inmediata.