Accions

Enunciat observacional

De Wikisofia

Enunciat particular que descriu o representa una experiència o un esdeveniment sensorial intersubjectiu. La seva funció és servir de base a les generalitzacions que, segons l'inductivisme donaran origen a hipòtesi o teories (veg. citació).

Vegeu enunciats de base, enunciats protocol·laris.