Accions

Programa d'investigació

De Wikisofia

Punt central de la teoria de Imre Lakatos sobre el desenvolupament de la ciència. Segons ell, la racionalitat del progrés científic exigeix la permanència d'un nucli teòric (hard core, les lleis i els supòsits fonamentals de la ciència) que ha de considerar-se estable i immune a la refutació, al qual acompanya un «cinturó protector» (protective belt) d'hipòtesis auxiliars, que sí que poden refutar-se i canviar-se per altres més adequades, i un conjunt de regles metodològiques (heurística), amb les quals es construeix l'estratègia de protegir el nucli i reordenar o substituir el conjunt d'hipòtesis auxiliars que s'accepten o rebutgen en funció dels problemes i de les anomalies que es resolen, o no (vegeu la citació).


C3001.gif