Accions

Heurístic

De Wikisofia

(del grec εὑρίσκω, heurísko, trobar, inventar)

Referent a l'art d'investigar o descobrir. La part heurística del mètode científic coincideix amb el context de descobriment.