Accions

Anomalia

De Wikisofia


Fenomen que, segons sosté Th.S. Kuhn en les revolucions científiques, es caracteritza com un desajustament entre la teoria i la naturalesa i és la causa que s'abandoni la ciència normal per a donar pas a la ciència revolucionària. Una teoria tradicional o un paradigma vell ha de donar pas a una nova teoria i a un nou paradigma, quan aquest sigui capaç d'explicar tot el que l'antic paradigma explicava, més alguns, almenys, dels enigmes que l'antic paradigma no explicava.