Accions

Primers principis

De Wikisofia


Expressió redundant amb la qual s'al·ludeix als principis fonamentals del pensament, pròpiament a les lleis generals del pensament, que, des d'Aristòtil, es consideren el principi d'identitat, el principi de no contradicció i el principi del tercer exclòs. L'expressió «primer principi», en canvi, té sentit ontològic i es refereix a la causa primera, o causa que és origen de l'existència.