Accions

Principi del tercer exclòs

De Wikisofia

Una de les lleis del pensament tradicionals, la formulació dels quals ontològica és: «Tot enunciat és veritable o fals», mentre que la seva formulació lògica és:


Per l'intuïcionisme, en alguns casos (d'un conjunt infinit de nombres) aquest principi no és vàlid.