Accions

Causa primera

De Wikisofia

Expressió que l'Escolàstica pren de la idea del primer motor d'Aristòtil i de la seva argumentació, i que aplica únicament a Déu; les altres causes, anomenades intramundanes, pel marc on actuen, són denominades causes segones, puix que depenen de la primera i se subordinen a ella. En Aristòtil, no obstant això, causa primera és literalment la causa que explica l'existència d'una cosa (veg. citació), i en l'àmbit del natural, el motor, la forma i el fi, que «són una mateixa cosa» (veg. citació).

Vegeu termes relacionats.