Accions

Lògiques polivalents

De Wikisofia

Lògiques que no es funden en el principi clàssic de bivalència, sinó que atorguen a les funcions veritatives valors intermedis entre la veritat i la falsedat. Són lògiques finites polivalents aquelles que admeten valors intermedis finits, i lògiques infinites polivalents aquelles que admeten una sèrie infinita de valors intermedis.

La lògica d'enunciats trivalente, desenvolupada per primera vegada per Lukasiewicz (vegeu el text) admet tres valors de veritat:


Per a aquest tipus de lògica, la taula de veritat corresponent a la definició de la conjunció és la següent:

2318.png