Accions

Bivalència, principi de

De Wikisofia

Principi fonamental de la lògica clàssica (l'aristotèlica i gran part de la lògica moderna) segons el qual tot enunciat, o tota fórmula, només poden ser interpretats com a «veritables» o «falsos». Atès que només admet dos valors de veritat, aquesta lògica rep el nom de bivalent,mentre que aquelles que admeten més de dos valors es denominen polivalents; per exemple, les desenvolupades pel polonès Jan Lukasiewicz i el nord-americà E.L Post.

El principi de bivalència no és sinó una versió del principi del tercer exclòs.