Accions

Lògica intuïcionista

De Wikisofia

 Sistema de lògica desenvolupat per Arend Heyting, en 1930, d'acord amb els principis de l'intuïcionisme matemàtic de L. Brouwer, i acceptat per aquest com a adequada formulació lògica de les exigències del raonament intuïcionista. Aquesta lògica suposa un cert rigorisme metodològic que, malgrat seguir les regles de deducció desplegades en els Principia Matematica, no accepta el principi del tercer exclòs ni el de la doble negació així com tampoc tota disjunció de la qual no pugui provar-se la veritat d'almenys un dels seus membres.