Accions

Intuïcionisme

De Wikisofia


En general, tota adopció de la intuïció com a mètode adequat de coneixement.

En matemàtiques s'enten per intuïcionisme aquella teoria de fonamentació de la matemàtica formulada pel matemàtic holandès Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881-1966), que, en polèmica contra el platonisme matemàtic, conreat per Bolzano, Cantor i Russell, entre d'altres, sosté, sota influència de la noció kantiana d'aritmètica, que la matemàtica ha de fonamentar-se en la intuïció del temps. D'aquí deriva l'afirmació fonamental que només han d'acceptar-se aquelles entitats matemàtiques la demostració de les quals pugui construir-se (i rebutjar aquelles la demostració de les quals no sigui possible). L'intuïcionisme matemàtic va influir directament en el desenvolupament de la lògica intuïcionista d'Arend Heyting, en 1930, i també en la filosofia de l'assimilabilitat del llenguatge matemàtic defensada per Michael Dummett, en l'àmbit de la filosofia analítica britànica.

Vegeu termes relacionats.