Accions

Irracional

De Wikisofia

 (del llatí irratio, desraó, o de irrationalis, traducció al seu torn del grec λογος, álogos, mancat de raó)

El que està en desacord amb la raó, sigui perquè aquesta no pot explicar-ho, sigui perquè no segueix les regles lògiques del pensament. S'oposa estrictament a racional i a racionalitat. L'irracional no és intel·ligible perquè és incomprensible o inexplicable per la raó en una època i unes circumstàncies donades (empíricament irracional), o perquè és «absurd» o «contradictori» (formalment irracional). Es consideren irracionals –en el sentit que no són pròpiament racionals– certs àmbits de la vida humana en què no regeixen les lleis del pensament o de la lògica de la raó, com la vida (en el sentit en què es diu, per exemple, filosofies de la vida), l'art, la religió o la fe: les afirmacions i creences que en ells es generen no procedeixen de les tradicionals fonts de coneixement a través de l'enteniment; per aquesta mateixa raó, es considera també irracional el màgic, el misteriós, el miraculós, el sobrenatural. Irracionals són així mateix les passions, els instints o els sentiments, els fenòmens de l'inconscient o els somnis, que no segueixen les lleis del discurs racional.

Les esferes de la vida humana no regides per la racionalitat per la procedència o la font poden ser, no obstant això, assumides i d'alguna manera integrada per la raó mateixa, si el seu contingut és sotmès, en tant que sigui possible, en l'àmbit de la consideració crítica i reflexiva de la raó humana.

Vegeu irracionalisme.