Accions

Entitats teòriques

De Wikisofia

 En l'epistemologia moderna, els referents dels termes teòrics de les teories, és a dir, aquells que no es refereixen a entitats observables (veg. distinció teòric/observacional).

Segons sigui l'enfocament epistemològic, es discuteix quin tipus d'entitat cal atribuir als referents dels termes teòrics. Per l'instrumentalisme, que interpreta les teories com a instruments formals de càlcul, sense qüestionar la realitat a què es refereixen, les entitats teòriques no es refereixen a res real. El realisme científic, en canvi, tendeix a sostenir la realitat del referent d'aquestes entitats.

La distinció entre predicats teòrics i observacionals, en les teories científiques (veg. text), ha estat criticada, entre d'altres, per Frederick Suppe, per a qui no pot donar-se una distinció neta entre els termes que usen les teories. D'altra banda, s'ha afegit a aquestes dues classes de predicats, teòrics i observacionals, la dels predicats disposicionals. En les últimes dècades els epistemòlegs s'inclina per a sostenir que tots els termes, inclosos els observacionals, van carregats de teoria (Theory-Laden; veg. exemple).