Accions

Referent

De Wikisofia

(del llatí referens, de referre, relatar, portar a, reproduir)

La realitat —objecte, cosa, persona, propietat— anomenada, significada (designada o denotada) pel nom.