Accions

Decisió, problema de la

De Wikisofia

(L'anomenat Entscheidungsproblem) El de si es disposa o no, per a un enunciat o fórmula qualsevol d'un sistema formal, d'un procediment de decisió efectiu, o d'un algorisme, per a determinar si la fórmula o l'enunciat en qüestió constitueixen una veritat universalment vàlida (o un teorema) del sistema. Hi ha procediment de decisió per a la lògica d'enunciats i la lògica de predicats (monàdics) però, no n'hi ha, segons el teorema de Church, de 1936, per la lògica de predicats de primer ordre.

Vegeu: decidibilitat, indecidibilitat.