Accions

Conversió

De Wikisofia

Procediment lògic pel qual s'intercanvien els termes subjecte i predicat en un enunciat. No tota conversió és, no obstant això, una inferència vàlida: només ho són aquelles que l'enunciat original i el convertit són equivalents. Són equivalents les conversions dels enunciats categòrics universals negatius (I) (veg. exemple 1) i dels particulars afirmatius (I) (veg. exemple 2); però no les dels universals afirmatius (A) (veg. exemple 3) ni les dels particulars negatius (O) (veg. exemple 4).

Veg. recíproc.


Exemple 1

«Cap ànec balla el vals» (Lewis Carroll) equival a la seva conversa «res que balli el vals és un ànec».


Exemple 2

«Alguns somnis són terribles» (Lewis Carroll) equival a la seva conversa «algunes coses terribles són somnis»


Exemple 3

«Els nens són il·lògics» (Lewis Carroll) no equival a la seva conversa «les persones il·lògiques són nens»


Exemple 4

«Alguns lleons no beuen cafè» (Lewis Carroll) no és equivalent a la seva conversa «alguns bevedors de cafè no són lleons»