Accions

Inferència

De Wikisofia

(del llatí inferentia, de inferre, portar, discórrer)

Operació mental per la qual d'una veritat coneguda es passa a una altra no coneguda.

Aquesta operació mental consisteix en un procés psicològic segons el qual ens creiem justificats a admetre una conclusió pel mer fet d'haver acceptat una o diverses premisses. Quan la inferència es realitza mitjançant regles de lògica, rep el nom de raonament deductiu (o deducció), o raonament inductiu (o inducció), segons si la veritat de les premisses exigeix, o no, respectivament, la veritat de la conclusió.

Vegeu

regles d'inferència,

inferència inductiva,

inferència immediata.