Accions

Constructe

De Wikisofia

Pròpiament, «constructe teòric». L'objecte conceptual que és mer producte de la ment. A diferència dels objectes reals i concrets, que existeixen en l'espai-temps, i dels quals tracten les ciències empíriques, i de les realitats psíquiques, com per exemple una percepció, una vivència o una emoció, l'objecte que és simplement producte d'una activitat mental no existeix sinó en la ment. Reben també el nom d'entitats teòriques.

Mario Bunge els distingeix en «conceptes», «proposicions», «contextos» i «teories» (veg. text).

Vegeu també constructivisme i construcció.