Accions

Proposició

De Wikisofia

(del llatí propositio, oració, part d'un discurs, que tradueix el grec lógos apofantikós, o bé prótasis, l'oració assertoria, que afirma o nega una mica d'alguna cosa)

En general, l'oració assertoria, que afirma o nega una mica d'alguna cosa, i és susceptible de ser veritable o falsa, identificant-se així amb enunciat. En un sentit més estricte, és el significat d'un enunciat (veg. exemple).