Accions

Ciència revolucionària

De Wikisofia

T. S. Kuhn

En terminologia de Th.S. Kuhn, la que desenvolupa una comunitat científica en l'època en què, a causa de la presència d'anomalies en la investigació que el paradigma no pot solucionar, s'inicia un període de ruptura i crisi, que porta a la constitució de noves teories i, finalment, a un nou paradigma. És una època de desenvolupament científic de creixement ràpid, i no acumulatiu; se l'anomena revolucionari, perquè suposa una rupturacon el desenvolupament científic anterior, així com la substitució d'un paradigma per un altre i la incompatibilitat subsegüent entre paradigmes (incomensurabilitat). Tot això implica una nova forma de visió del món, o un canvi de concepte del món.

Així com la ciència normal suposa el matenimiento i l'empara d'un paradigma, la ciència revolucionària suposa l'existència d'una revolució científica. Kuhn anomena «revolució» a un canvi de paradigma (veure gràfic).