Accions

Recurs

Esquema revolucionis científiques

De Wikisofia

Esquema del procés de les revolucions científiques segons Kuhn

Canviparadigma.PNG