Accions

Càlcul lògic

De Wikisofia

O algorisme deductiu. Llenguatge formal de la lògica que, mitjançant un conjunt de regles, permet decidir si una fórmula és deduïble d'unes altres. Es distingeixen en la lògica elemental, com a càlculs més usuals, el càlcul d'enunciats, o lògica d'enunciats, i càlcul cuantificacional o de cuantores, o quantificadors, o lògica de predicats, segons les fórmules corresponents continguin només connectors o també quantificadors.