Accions

Deduïble

De Wikisofia


Un enunciat, B, és deduïble d'un conjunt d'enunciats (A1, A2,...An), si i només B és demostrable a partir d'ells com premisses», de manera que podem escrbir: A1, A2,...An ú B.

En el cas que el conjunt sigui buit, Ø ú B.

Vegeu implicació, conseqüència lògica.