Accions

Autor

Pico della Mirandola

De Wikisofia

Mirando2.gif

Filòsof platònic i humanista italià, nascut a Mirandola, Mòdena. Va estudiar a Bolonya (dret), Ferrara i Pàdua (filosofia), on va conèixer l'aristotelisme i l'averroisme. Durant la seva primera estada a Florència, en 1484 i 1485, va escriure una cèlebre carta dirigida a Ermolao Barbaro, influent humanista amic de Salutati, Sobre la manera de parlar dels filòsofs, en la qual critica el que considera degeneració humanista de preferir la literatura i la retòrica clàssica a la filosofia antiga: de preferir Pèricles a Sòcrates. Marxa a París a aprofundir la seva filosofia i, cap a 1486, compon 900 tesi, Tesis inspirades en la filosofia, la càbala i la teologia (1486), que pretén defensar públicament a Roma i en les quals fon doctrines aristotèliques, platòniques, escolàstiques, cabalísticas i hermètiques. El papa Innocenci VIII troba set d'elles condemnables i altres dubtoses, i prohibeix la seva exposició pública; l'Apologia que en fa Pico obliga el papa a prohibir-les totes; Pico és arrestat a Lió i empresonat en Vincennes com a heretge en 1488 però, perdonat i alliberat per Carlos VIII, per intercessió de Lorenzo de Mèdici, torna a Florència i col·labora en l'Acadèmia Florentina amb Ficino. El papa Alexandre VI li concedeix el perdó en 1493.

MirandolaWC.jpg

Les seves principals obres filosòfiques són Heptaplus (1489), comentari sobre els primers versicles del Gènesi, Sobre l'ésser i l'u (1491), Disputacions contra l'astrologia endivinatòria (1496), en la qual critica l'astrologia, però no la màgia, des de pressupostos aristotèlics i des del supòsit de la llibertat humana, i Discurs sobre la dignitat de l'home (1496), obra central de l'humanisme renaixentista. Aquesta última, escrita com a introducció a les 900 tesis, i amb el títol simplement de Oratio, enalteix el lloc que l'home ocupa en l'univers: prenent peu del lloc en què Ficino havia situat a l'home, en un lloc central de l'escala dels éssers, equidistant de Déu i de la matèria, comenta Pico el «miracle de l'home» que, lloc enmig del món, lliure per naturalesa i faedor de si mateix, adopta la forma que decideix ser.

Malgrat el seu sincretisme i a no haver desenvolupat de forma sistemàtica les seves idees, va exercir una profunda influència en tot el Renaixement.