Accions

Sincretisme

De Wikisofia

(del grec συγχρητισμός, sygkretismós, coalició d'adversaris contra tercers, a l'estil cretenc)

Es diu dels sistemes filosòfics o de creences que intenten conciliar doctrines oposades. Emprat per primera vegada per a significar la conciliació doctrinal de catolicisme i protestantisme, s'empra normalment en sentit pejoratiu d'intent de síntesi doctrinals impossibles, sobretot religioses.