Accions

Autor

Karl Löwith

De Wikisofia

Lowith.gif

Avís: El títol a mostrar «Karl Löwith» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Löwith, Karl».

Filòsof alemany. Va néixer a Munic, encara que va residir uns anys a Itàlia i al Japó, on va ser professor. A causa del nazisme, es va exiliar en 1934 al Japó. En 1941 se'n va anar als EUA, on va residir fins a 1952, any en què va tornar a Alemanya per a ocupar una plaça de professor a la Universitat de Heidelberg, ciutat en la qual va morir.

Va ser deixeble de Husserl i de Heidegger, i es va vincular, com ells, a la tradició fenomenològica. No obstant això, en l'etapa que va ocupar la seva plaça a Heidelberg es va distanciar de Heidegger, al que es va oposar. Juntament amb Gadamer va dirigir un famós seminari entorn de De l'essència de la veritat.

En una de les seves primeres obres, L'individu en el seu caràcter com a «proïsme» (1928), elabora una important teorització antropològica sobre la noció d'intersubjectivitat en la qual, en connexió crítica amb les idees de Heidegger, estableix la primacia de les relacions amb l'altre per a l'experiència del món i analitza l'estatus ontològic d'aquesta relació. El món, abans d'aparèixer com a entorn, ha de manifestar-se com a món amb el proïsme, que apareix com l'altre de mi. Però és més conegut per la seva oposició a l'historicisme sobre la base dels seus estudis sobre l'idealisme alemany i les seves continuacions posteriors. En aquest sentit, va investigar els supòsits teòrics del pensament de Hegel, Marx i Nietzsche, tema que exposa en la seva coneguda obra De Hegel a Nietzsche (1941), en la qual assenyala els nexes insospitats que uneixen el pensament de Hegel amb l'existencialisme i situa el pensament de Marx al costat del de Kierkegaard, com a efecte d'un desenvolupament crític del hegelianisme. Si l'idealisme hegelià és, segons Löwith, la culminació d'un període històric de la filosofia, les crítiques de Kierkegaard i de Marx suposen la seva liquidació i l'obertura d'una nova època marcada pel relativisme i l'historicisme. En aquest context, s'oposa a la ruptura entre ciències de la naturalesa i ciències de l'esperit que arrenca de Dilthey, al que combat el seu historicisme hermenèutic basat en la idea de l'autonomia de l'esperit. Rebutja la historització de l'Ésser en favor de l'antic concepte de naturalesa humana, i descobreix els supòsits teològics i escatològics de la filosofia europea de la història, als quals oposa, a través d'un pensament influenciat per l'estoïcisme, la necessitat de pensar la finitud de l'home a partir de l'estudi del curs mateix de la naturalesa. En connexió amb aquesta última presa de posició, Löwith destaca la figura de Nietzsche i la tesi de l'etern retorn, que permet rebutjar el relativisme historicista i recuperar l'estudi de la naturalesa en contra de la tesi que declara la irrelevancia de l'estudi d'aquesta per a l'estudi de l'home. Des d'aquesta perspectiva, i malgrat haver estat un dels deixebles més importants de Heidegger, Löwith es distancia d'ell i es converteix en un dels seus crítics més aguts. Retreu, tant a Heidegger com a l'existencialisme, l'haver desvinculat l'autèntica realitat humana de la seva naturalesa.

Altres obres destacables són: Max Weber i Karl Marx (1932); Kierkegaard i Nietzsche (1933); Nietzsche (1935); Jacob Burkhardt (1936); El sentit de la història (1949) i Heidegger pensador d'un temps indigent (1953); L'home en el centre de la història: balanç filosòfic del segle XX (pòstuma: 1990). Existeix una edició en curs de les seves Obres completes.