Accions

Autor

Hípies d'Elis

De Wikisofia

Hippias.gif

Avís: El títol a mostrar «Hípies d'Elis» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Hípies d'Elis». Filòsof sofista grec del segle V a.C d'origen dori (d'Elis o Elis). Va ser un dels sofistes de la primera generació, més jove que Protàgores i contemporani de Sòcrates, i que va gaudir de fama pel seu saber enciclopèdic i les seves habilitats oratòries. La seva filla es va casar en segones núpcies amb Isòcrates. Va viatjar per moltes ciutats però, especialment, per Esparta, Olímpia i Sicília, encara que també va residir a Atenes. La major part de la informació que posseïm sobre Hípies (o Hippias) procedeix de Plató que, a més d'incloure'l en el Protàgores, usa el nom d'Hípies per a titular dos diàlegs seus (Hípies major, i Hípies menor). Solament es conserven uns pocs fragments de les seves obres: El troià, Els noms dels pobles, Registre dels venedors a Olímpia i l'anomenada Col·lecció.

Segons Hípies hi ha una oposició entre la justícia, que és per φύσις (naturalesa o physis), i la que imposa la legalitat nómos (νόμος): la primera és llei de la naturalesa, divina, i manté sempre la seva validesa a tot país; la segona és llei humana i variable, i engendradora de tot poder tirànic i arbitrari. També es va ocupar de poesia, antropologia, astronomia, gramàtica, música, genealogia, història i matemàtiques. Segons Plató, Hípies posseïa una gran memòria que li permetia retenir una llista de més de cinquanta noms després de sentir-los una sola vegada. Aquesta habilitat estava basada en una tècnica mnemotècnica que ensenyava als seus deixebles. Procle li va atribuir el descobriment geomètric de la corba anomenada quadradora o quadratix que s'usava per a la trisecció dels angles i per a la quadratura del cercle. Aquest descobriment li diferenciaria de la resta dels sofistes, que no van destacar en el terreny científic.