Accions

Autor

Thomas Bayes

De Wikisofia

Bayes.gif

Avís: El títol a mostrar «Thomas Bayes» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Bayes, Thomas».

Clergue i matemàtic anglès, molt influït per la crítica que Hume va fer a la inducció. Se li atribueix el teorema de Bayes, que després d'ell ha tingut diverses formulacions (veg. text 1 i veg. text 2 ).

Veg. Bayesianisme