Accions

Salva veritate

De Wikisofia

Expressió llatina que significa «deixant intacta la veritat»; s'aplica quan substituïm una classe per una altra, un terme per un altre, o un enunciat per un altre, en un context, sense que variï el seu valor de veritat, perquè se suposa que l'extensió, o la referència, d'ambdues classes és la mateixa i que el significat resideix fonamentalment en l'extensió.

veg. exemple ↓

Si diem «Tots els ilerdencs saben que Indíbil i Mandoni van ser cabdills ilergetes», podem substituir, salva veritate, «ilerdencs» per «habitants de la ciutat de Lleida», perquè són termes coextensius o classes coextensives i, d'altra banda, la resta de paraules de l'enunciat, és a dir, el context, no és opac. En canvi, en: «Anna sosté que tots els habitants de Lleida saben que Indíbil i Mandoni van ser cabdills ilergetes», hi ha opacitat de context, ja que, en tractar-se d'un verb d'«opinió» –sosté– sorgeix una actitud proposicional, i pot succeir que Anna no sàpiga que «ilerdenques» i «habitants de Lleida» són termes amb la mateixa referència o extensió.

exemple

Quan això succeeix, diem que les classes o els predicats són coextensius i que el context és extensional i no es tracta d'un context opac.

Vegeu de re, de dicto.