Accions

Recurs

Exemple lògic de salva veritate

De Wikisofia

Si diem «Tots els ilerdencs saben que Indíbil i Mandonio van ser cabdills ilergetas», podem substituir, salva veritate, «ilerdencs» per «habitants de la ciutat de Lleida», perquè són termes o classes coextensives i, d'altra banda, la resta de paraules de l'enunciat, és a dir, el context, no és opac. En canvi, en: «Ana sosté que tots els habitants de Lleida saben que Indíbil i Mandonio van ser cabdills ilergetas», hi ha opacitat de context, ja que, en tractar-se d'un verb d'«opinió» –sosté– sorgeix una actitud proposicional, i pot succeir que Anna no sàpiga que «ilerdenques» i «habitants de Lleida» són termes amb la mateixa referència o extensió.