Accions

Coextensiu

De Wikisofia


Es diu dels termes, predicats o classes que té igual extensió,això és, que abasten igual nombre d'objectes, coses o individus. Els termes coextensius permeten ser intercanviats, mantenint-se la clàusula salva veritate d'un context.